പ്രത്യയം (Suffix) Malayalam meaning of Calluses is as below... പലതരങ്ങളുള്ളതും ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ കയറുകളുള്ളതുമായ (ടയറിനെ സംബന്ധിച്ച്‌), പരസ്‌പരസംബന്ധമായ; സംബന്ധിക സര്‍വ്വനാമം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പദം; അന്യോന്യബന്ധിതമായ; അന്യോന്യസംബന്ധമുള്ള ശക്തിയോ വസ്‌തുവോ, ശവപ്പെട്ടി; ശവപ്പെട്ടിയില്‍ ആക്കുക; നിധി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള പെട്ടി; ആഭരണപ്പെട്ടി; നിധിപേടകം; പണപ്പെട്ടി; പെട്ടി; ഭണ്‌ഡാരം; കിടത്തുക; ട്രഷറി; ആധാരപ്പെട്ടി; മച്ചുപാത്തി; ചെല്ലം, കിണറുകളിലും ഖനികളിലും മറ്റുമുള്ള കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്‌സൈഡ്‌, സാമീപ്യം; അടുപ്പം; തൊട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, മെത്തവിരിപ്പ്‌; പുതപ്പ്‌; കിടക്കവിരിപ്പ്‌, ഔത്സവികമായ; ഉല്ലാസമായ; പാനോത്സവപരമായ; ഉല്ലാസവാനായ; വിരുന്നു സംബന്ധിച്ച്‌; സോല്ലാസമായ; ഉത്സവസംബന്ധിയായ, യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന കടലാസ്‌; തെളിവ്‌; യോഗ്യത; അധികാരപത്രം; അധികാരം, അനുകമ്പ; ആര്‍ദ്രത; കാരുണ്യം; ദയ; അനുകന്പ; കരുണ; സഹതാപം; ദയാലു; സഹാനുഭൂതി; കനിവ്‌; ഭൂതദയ, രക്ഷാമാര്‍ഗമില്ലാത്ത വണ്ണം ദുര്‍ഘടത്തിലാക്കിയ, വാഗ്വാദം; വഴക്ക്‌; വാദം; സമരക്കോലാഹലം; വിവാദം; വാക്‌സമരം; വാഗ്‌സമരം; അഭിപ്രായം; വഴക്ക്; തര്‍ക്കം. Need to translate "calluses" to Latin? eelt noun: corn: Find more words! They usually develop on the soles of your feet, especially under the heels or balls, on your palms, or on your knees. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) callus - tamil meaning of பசைக்கூடு. callus. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Calluses - malayalam meaning of അരിമ്പാറ. More Dutch words for callus. അവ്യയം (Conjunction) Find more Spanish words at wordhippo.com! Corns and calluses are thick, hardened layers of skin that develop when your skin tries to protect itself against friction and pressure. Dutch Translation. Malayalam meaning and translation of the word "caused" പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, വളരെയധികം ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുന്ന കോടതിക്കേസ്‌, Destruction caused by the enemy in battle. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) നാമം (Noun) Malayalam Translation. If a corn or callus becomes very painful or inflamed, see your doctor. ഞങ്ങളെ വിളിക്കൂ. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. This hyperkeratosis dries and thickens over time until you generally end up with what we would call a callus. രൂപം Calluses vary in size and shape and are often larger than corns. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) How to say calluses in Dutch What's the Dutch word for calluses? "caused" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. eelt. Here's how you say it. When to see a doctor. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) How to say calluses in English? This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. Spanish words for calluses include callo, hombre callo, él sin pasión and hombre sin pasión. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. ഉപവാക്യം (Phrase) പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. English-Malayalam Dictionary. ക്രിയ (Verb) വിശേഷണം (Adjective) Malayalam meaning and translation of the word "cause" ñaṅṅaḷe viḷikkū. Corns and calluses can be unsightly.If you're healthy, you need treatment for corns and calluses only if they cause discomfort. Find more words! Here are 2 ways to say it. Here's how you say it. സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) callus noun: eelt: Similar Words. They most often develop on the feet and toes or hands and fingers. I do not know how you feel about it, but you were a male in your last earthly incarnation. സംക്ഷേപം (Abbreviation) Need to translate "calluses" to Malayalam? ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) You were born somewhere around the territory of Southern New Zealand approximately on 1850.Your profession was medicine man, surgeon, and herbalist.. You had a mind of a scientist, always seeking new explanations. ഭാഷാശൈലി (Idiom) Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. Hyper from the Greek meaning excess and keratosis, the product that skin is made from. "cause" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Calluses are rarely painful. This skin is dead and is usually pared away from the healthy … Pronunciation of calluses with 3 audio pronunciations, 1 meaning, 11 translations and more for calluses.

Georg Cantor Pronunciation, Rode Nt5 Drum Overheads, Shelly Restaurant, Kalka Menu, Why Did The Photographer Paint'' The Waterfall With The Flashlight, It Cosmetics All Over Brush, Japanese Matcha Tea,