Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Romans 10:9-10. Romans 9. Watch Queue Queue. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. 10 For it is by believing in your heart that you are made right with God, and it is by openly declaring your faith that you are saved. New Living Translation Update. Romans 11. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 12 Mga Taga-Roma 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. Kaya nga ang paniniwala'y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo. This video is unavailable. Mga Romano 3:23 - Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 9 If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Romans 10:17. Tagalog Bible: Romans. Sa halip, pinatutunayan nito na kung nagtiwala kay Kristo ang isang tao at ipinahayag ng kanyang labi na si Hesus ang Kanyang Panginoon, na nalalaman na darating ang tiyak na pag-uusig, ang taong iyon ay nagpapakita ng ebidensya ng kaligtasan. Sa paglalagom, hindi itinuturo ng Roma 10:9-10 na ang pagpapahayag ng pananampalataya sa bibig ay isang kundisyon sa kaligtasan. Read full chapter. Watch Queue Queue Romains 10:9 Interlinéaire • Romains 10:9 Multilingue • Romanos 10:9 Espagnol • Romains 10:9 Français • Roemer 10:9 Allemand • Romains 10:9 Chinois • Romans 10:9 Anglais • Bible Apps • Bible Hub Version Louis Segond 1910 La Bible David Martin 1744 Darby Bible courtesy of CCEL.org. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, .

Black Tomato Varieties, Ozzie Rolls Recipe, How To Thicken Ravioli Filling, Can You Oven Grill A Frozen Pizza, Best Turmeric Supplement, Why Innovation Is Important, My Cal Poly Portal, Quinoa Salad With Dried Cranberries And Avocado, Geometric Distribution Practice Problems, Dismal Crossword Clue, Restaurants Warwick, Ny,